Slepé mapy


Povodia a rieky Slovenska

Na nasledujúcich stránkach vám poskytneme možnosť otestovať si vaše priestorové vedomosti o riečnej sieti Slovenska a o niektorých typoch chránených území, ktorých ochrana má význam pre zabezpečenie dobrej kvality podzemnej a povrchovej vody ale aj pre zabezpečenie existencie vzácnych vodných ekosystémov a na vode závislých rastlinných a živočíšnych druhov.

Vyberte si preto niektorú z nasledovných slepých máp, ktorej doplnenie bude Vašou úlohou, a oprášte si základné znalosti z hydro-geografie.

Chcete sa dozvedieť viac? Poďte sa so mnou hrať.
Kvapko