Puzzle


Kolobeh vody v prírode

Voda tvorí ¾ zemského povrchu. Z toho 97% tvorí voda oceánov a morí a zvyšné 3% tvorí sladká voda, z toho 2% sú viazané v podobe ľadovca a 1% je v jazerách a riekach. Vplyvom slnečného žiarenia sa voda z riek a oceánov vyparuje a vstupuje do atmosféry. V nej dochádza ku kondenzácii vodných pár a k vytváraniu oblakov. Pôsobením zemskej gravitačnej sily voda padá späť na povrch Zeme v podobe zrážok (sneh, krúpy, dážď). Zrážková voda sa stane súčasťou povrchovej vody riek a jazier, alebo vsiakne do zeme a tvorí podzemné vody. Podzemné vody, ktoré opäť vyvierajú na povrch zeme v podobe prameňov, sú zdrojom vody pre povrchové vodné toky (potoky, rieky), príp. i jazerá, z ktorých vody odtekajú do morí a oceánov. Časť spadnutých zrážok sa znova vyparuje a kolobeh vody (hydrologický cyklus) pokračuje. Opísaný kolobeh sa označuje ako veľký kolobeh vody. Kolobeh vody, ktorý sa uskutočňuje len nad hladinou oceánov, sa nazýva malý kolobeh vody.

Chcete sa dozvedieť viac? Poďte sa so mnou hrať.
Kvapko

Kolobeh vody v prírode