Veľké vodné kvízovanie


Veľké vodné kvízovanie sme pripravili pre všetkých, ktorí by sa radi naučili niečo o starostlivosti o vodu, o vodnom hospodárstve a ochrane kvality a kvantity vôd. Testy sú určené laickej, príp. aj odbornej verejnosti.