Puzzle


Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Vypúšťanie odpadových vôd (mestských (komunálnych), priemyselných, poľnohospodárskych a iných) je významným zdrojom znečistenia vôd. Množstvo odpadových vôd a charakter ich znečistenia je v súčasnosti také veľké, že samočistiaca schopnosť vody, ktorá sa v minulosti dokázala vysporiadať s vtedajším množstvom znečistenia, nie je v súčasnosti postačujúca. Ak chceme zabezpečiť dobrú kvalitu vôd a ich udržateľné využívanie, je potrebné samočistiacej schopnosti vody pomôcť a odpadové vody pred ich vypustením do tokov čistiť. Znečistené odpadové vody sú preto odvádzané do čistiarní odpadových vôd, kde prebieha ich čistenie a úprava. Technológia čistenia a úpravy odpadových vôd závisí tak od kvality a množstva odpadových vôd ako aj od požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody. Principiálne sa technologické procesy čistenia a úpravy odpadových vôd sa delia na:
  • mechanické,
  • biologické a
  • chemické.

Chcete sa dozvedieť viac? Poďte sa so mnou hrať.
Kvapko

Kolobeh vody v prírode