Puzzle


Úprava pitnej vody

Pitná voda je voda určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. Voda určená na ľudskú spotrebu za získava z vodárenských zdrojov a to buď zo zdrojov podzemnej vody alebo zo zdrojov povrchovej vody (vodárenských nádrží). Pitná voda musí spĺňať prísne kritéria kvality. Voda, ktorá svojou kvalitou priamo na zdroji nezodpovedá v plnej miere všetkým kvalitatívnym normám, prechádza rôznymi technologickými procesmi a postupmi, ktoré sa označujú ako úprava vody. Tieto procesy sa pri úprave vody používajú jednotlivo alebo v rôznej kombinácii. Objekt, v ktorom sa úprava vody uskutočňuje, sa nazýva úpravňa vody. Pri úprave vody na pitné účely sa používajú najmä tieto procesy: mechanické predčistenie, usadzovanie, filtrácia, čírenie, odstraňovanie železa a mangánu, adsorpcia na aktívnom uhlí a dezinfekcia. Cesta vody až po vodovodné kohútiky spotrebiteľov je však oveľa zložitejšia.

Chcete sa dozvedieť viac? Poďte sa so mnou hrať.
Kvapko

Úprava pitnej vody