Veľké vodné kvízovanie


Veľké vodné kvízovanie sme pripravili pre všetkých, ktorí by sa radi naučili niečo o starostlivosti o vodu, o vodnom hospodárstve a ochrane kvality a kvantity vôd. Testy sú určené laickej, príp. aj odbornej verejnosti.


Návod na kvíz

Témy otázok - vzdelávacia časť
Sto otázok je rozdelených do niekoľkých tematických skupín. Otázky v tematickej skupine sú podľa možnosti zoradené od jednoduchších k zložitejším, príp. náročnejším. Pri každej otázke sú na výber tri možnosti, z nich len jedna je správna. Výber možnosti odpovede označte kliknutím. Odpoveď môžete kedykoľvek zmeniť. Niektoré otázky sú doplnené stručným komentárom, ktorý sa viaže k správnej odpovedi. Poznámka slúži na vysvetlenie, prečo je daná odpoveď správna. Účelom kvízu je získať alebo potvrdiť si vedomosti z danej oblasti, preto je možné pohybovať sa v zozname otázok ktorýmkoľvek smerom. Nemusíte odpovedať na otázky v poradí, v akom sú zobrazené, tiež nemusíte zodpovedať všetky otázky. Po zodpovedaní všetkých otázok, príp. ponechaní niektorých otázok bez odpovede, v danej téme a kliknutí na Uzavrieť odpovede, v dolnej časti obrazovky bude aktualizované skóre, teda podiel počtu správnych odpovedí na celkovom počte otázok v téme, príp. v celom kvíze. Zostavu otázok a odpovedí spolu s poznámkami je možné v prípade potreby vytlačiť.

Vyskúšajte sa – testovacia časť
Táto časť kvízu je pripravená pre tých z vás, ktorí získali informácie a vedomosti vo vzdelávacej úrovni kvízu. Je preto vhodná najmä pre tých, ktorí sa chcú vyskúšať. Môžete si zvoliť predvolenú skupinu počtu otázok, s ktorými ste sa zoznámili vo vzdelávacej úrovni alebo si môžete zvoliť aj celý súbor všetkých sto otázok. V tejto časti kvízu nie sú otázky zoradené do tematických skupín, ani podľa náročnosti. Systém vygeneruje náhodnú skupinu otázok podľa zvoleného počtu otázok. Pri označení správnej odpovede sa už nezobrazí komentár (zobrazí sa len vo vzdelávacej časti kvízu). Po zodpovedaní všetkých otázok v danej téme a kliknutí na Uzavrieť odpovede, v dolnej časti obrazovky bude aktualizované skóre, teda podiel počtu správnych odpovedí na celkovom počte otázok vo výbere, rovnako sa užívateľ dozvie aj čas, ktorý potreboval na zodpovedanie otázok. Zostavu otázok a odpovedí spolu s poznámkami je možné v prípade potreby vytlačiť.