Slepé mapy


Významné toky v medzinárodnom povodí rieky Dunaj


Významné toky v medzinárodnom povodí rieky Dunaj

Slovenská republika je súčasťou medzinárodného povodia rieky Dunaj, ktoré je druhým najväčším povodím v Európe, s rozlohou 801 463 km2. Dĺžka toku rieky Dunaj je približne 2 850 km2. V jeho povodí leží 18 štátov. Podunajské štáty sa usilujú navzájom koordinovať svoje aktivity na svojom území časti medzinárodného povodia prostredníctvom spoločného plánu manažmentu povodia rieky Dunaj, ktorého vytváranie koordinuje Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj so sídlom vo Viedni.

Na obrázku je znázornené medzinárodné povodie rieky Dunaj, s hranicami podunajských štátov a s líniami riek, ktorých plocha povodia je väčšia ako
4 000 km2.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov rieky a priradiť ho k správnej línii toku na mape. Ak názov priradíte k správnej rieke, línia toku sa zvýrazní a zobrazí sa názov toku. Ak názov priradíte k nesprávnej rieke, systém správnu líniu toku zvýrazní červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.