Slepé mapy


Významné rieky Európy


Významné rieky Európy

Na obrázku je znázornená mapa Európy so sieťou veľkých európskych riek doplnenou o niektoré menšie rieky významné v jednotlivých európskych štátoch. sa zobrazujú názvy európskych riek.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je vybrať z ponuky názov rieky a priradiť ho k správnej línii toku na mape. Ak názov priradíte k nesprávnej rieke, správnu líniu toku výrazní systém červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.