Slepé mapy


Čiastkové povodia Slovenska


Významné rieky Európy

Čiastkové povodie je časť územia, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do určitého profilu vodného toku. V SR je týmto profilom ústie do rieky Dunaj alebo miesto, v ktorom tok opúšťa hranice SR. Na území SR je vyčlenených 10 čiastkových povodí.

Na obrázku vidíte mapu Slovenska so sieťou tokov vymedzujúcich čiastkové povodia.

Hru začnete hrať po zvolení položky „Hrať“. Vašou úlohou je z ponuky zobrať výrez s plochou povodia, ktorého názov je napísaný pod výrezom, a priložiť ho na správne miesto na mape Slovenska. Ak povodie priložíte na správne miesto, plocha povodia sa zvýrazní a objaví sa názov čiastkového povodia. Ak povodie priložíte na nesprávne miesto, na správnu lokalizáciu plochy povodia na mape vás systém upozorní červenou farbou. V hre sa vám vyhodnocuje počet správnych odpovedí a celkový počet odpovedí.