Kontakt


V prípade otázok, podnetov, pripomienok k projektu alebo interaktívnym hrám kontaktuje hry-vodplan@sazp.sk.