Puzzle


Kolobeh vody v prírode

Návod k hre

Hra sa začne po kliknutí na odkaz „Hrať“. Úlohou hráča je pomocou kurzora presúvať jednotlivé časti nachádzajúce sa v „ponuke“ na správne miesto na ploche obrázka. Pokiaľ má hráč problém priradiť predmetnú časť na správne miesto, môže vybratú presunúť späť do „ponuky“ a vybrať si inú časť. Po zložení úplného obrázka je ďalšou úlohou hráča pomocou kurzora presúvať popisy na správne miesto na obrázku. Pokiaľ má hráč problém priradiť popis na správne miesto, môže vybratý popis presunúť späť do „ponuky“ a vybrať si ďalší. Hra končí po priradení posledného popisu.